AkceOrlík

 

Ceník jízdného 2019                     Jízdní řády 2019                     Pronájem lodi                     Projížďka

 

 

Hlavní plavební trasy

Nabízíme Vám několik tras pravidelné i nepravidelné dopravy

 

ORLÍK - ZVÍKOV
- tato trasa je provozována po celou dobu plavební sezony od dubna do října. Navštívíte Orlík a Zvíkov a máte jedinečnou možnost vidět tyto památky také z vodní hladiny.


ORLÍK - PŘEHRADA ORLÍK
- trasa je v provozu v červenci a srpnu a zajišťuje přepravu z kempů, rekreačních středisek a hotelů, které jsou v krásném prostředí Orlické přehrady.

 

ORLÍK - TÝN NAD VLTAVOU (POUZE NA OBJEDNÁVKU)
- poplujete po Vltavě, Lužnici a Otavě, proplujete plavební komorou na Kořensku a navštívíte ZVÍKOV a ORLÍK. Tento výlet je celodenní.

 

PODOLSKO - ORLÍK (POUZE NA OBJEDNÁVKU)
- tato trasa je určena pro turisty a cykloturisty, kteří chtějí na svých toulkách poznat krásnou přírodu, historické památky a mnoho technicky ojedinělých a zajímavých staveb z trochu jiného pohledu.

 

 

 

Jízdní řád 2019

 

PRAVIDELNÁ DOPRAVA ORLÍK - ZVÍKOV A ZPĚT

 

 

Duben 2019 od 13. 4. do 30. 4. POUZE SOBOTY,NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

14:00

ZVÍKOV (odjezd)

12:00

15:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

14:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:45

16:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

Květen, červen 2019 od 1. 5. do 28. 6. POUZE SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

12:30

15:00

ZVÍKOV (odjezd)

11:30

13:30

16:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

13:15

15:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:15

14:15

17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

HLAVNÍ SEZÓNA od 29. 6. 2019 do 30. 8. 2019 DENNĚ

 

Popelíky Orlík zámek ÚTERÝ - NEDĚLE
ODJEZD POPELÍKY 08:45 10:00 13:35 16:10 ODJEZD
PŘEHRADA ORLÍK 08:50 10:05 13:40 16:15
TRHOVKY 09:10 10:25 14:00 16:30
PODSKALÍ 09:30 10:45 14:20 16:50
RADAVA 09:40 10:55 14:30 16:55

VELKÝ VÍR

09:50 11:05 14:40 17:05
PŘÍJEZD

ORLÍK ZÁMEK

10:00 11:15 14:50 17:15 PŘÍJEZD

Orlík zámek Popelíky ÚTERÝ - NEDĚLE
ODJEZD ORLÍK ZÁMEK 08:30 11:50 14:45 17:30 ODJEZD
VELKÝ VÍR 08:40 12:00 14:55 17:40
RADAVA 08:50 12:10 15:05 17:50
PODSKALÍ 08:55 12:20 15:10 17:55
TRHOVKY 09:15 12:40 15:30 18:15
PŘEHRADA ORLÍK

09:35 13:00 15:50 18:35
PŘÍJEZD

POPELÍKY

09:40 13:05 15:55 18:40 PŘÍJEZD

 

 

 

Orlík zámek Zvíkov ÚTERÝ - NEDĚLE PONDĚLÍ
ODJEZD ORLÍK ZÁMEK 09:00 10:30 11:45 12:45 15:15 17:25 ODJEZD 10:45 13:15 15:15 ODJEZD
PŘÍJEZD

ZVÍKOV

09:45 11:15 12:30 13:30 16:00 18:10 PŘÍJEZD 11:30 14:00 16:00 PŘÍJEZD

 

Zvíkov Orlík zámek ÚTERÝ - NEDĚLE PONDĚLÍ
ODJEZD ZVÍKOV 10:00 11:30 12:45 13:45 16:15 18:15 ODJEZD 11:45 14:15 16:30 ODJEZD
PŘÍJEZD

ORLÍK ZÁMEK

10:45 12:15 13:30 14:30 17:00 19:00 PŘÍJEZD 12:30 15:00 17:15 PŘÍJEZD

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

  Jízdní řád pro tisk      Jízdní řád pro tisk s mapou

 

 

Září od 31. 8. do 30. 9. POUZE SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

12:30

15:00

ZVÍKOV (odjezd)

11:30

13:30

16:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

13:15

15:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:15

14:15

17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

 

Říjen od 1. 10. do 13. 10. POUZE SOBOTY,NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

14:00

ZVÍKOV (odjezd)

12:00

15:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

14:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:45

16:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

 

 

 

Ceník jízdného 2019

Jízdenky zakoupíte na palubě lodi

Pravidelná lodní doprava
Orlík zámek - Orlík přehrada - Zvíkov hrad

 

Ceníky pravidelné lodní dopravy
  P
O
P
E
L
Í
K
Y
P
Ř
E
H
R
A
D
A

O
R
L
Í
K
T
R
H
O
V
K
Y
P
O
D
S
K
A
L
Í
R
A
D
A
V
A
V
E
L
K
Ý

V
Í
R
O
R
L
Í
K
-
Z
Á
M
E
K
Z
V
Í
K
O
V
-
H
R
A
D

Z
P
Á
T

E
Č
N
Í

J
Í
Z
D
E
N
K
A
-
O
R
L
Í
K

POPELÍKY 40 80 100 120 140 160 260
PŘEHRADA ORLÍK 40 70 90 100 130 160 260
TRHOVKY 80 70 60 80 100 140
PODSKALÍ 100 90 60 40 60 80
RADAVA 120 100 80 40 50 60
VELÝ VÍR 140 130 100 60 50 40
ORLÍK ZÁMEK 160 160 140 80 60 40 160
ZVÍKOV HRAD 160 260
Zpáteční jízdenka ORLÍK-ZÁMEK 260 260 260
Zpáteční rodinná jízdenka ORLÍK-ZÁMEK 2 dospělí+1dítě 550 550 550

Ceník pro tisk

 

- JEDNOSMĚRNÁ RODINNÁ JÍZDENKA = 2 DOSPĚLÍ + 1 DÍTĚ ZDARMA

- DĚTI 3 – 15 let - POLOVIČNÍ JÍZDNÉ

- JÍZDNÍ KOLA A PSI - POLOVIČNÍ JÍZDNÉ

- VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH

- JÍZDENKY ZAKOUPÍTE NA PALUBĚ LODI
SLEVY NELZE KOMBINOVAT

 

Orlík

 

 

 

Pronájem lodi na trase :

PLAVBA JEDNÍM SMĚREM (lease of streamer)

CENA (KČ)

Plavba ORLÍK zámek - ZVÍKOV hrad

7 000,-

Plavba ZVÍKOV hrad - ORLÍK zámek

7 000,-

Plavba ORLÍK zámek - PŘEHRADA

7 000,-

Plavba PŘEHRADA - ORLÍK zámek

7 000,-

Plavba ORLÍK zámek - Týn nad Vltavou

15 500,-

Plavba - TÝN nad Vltavou - ORLÍK zámek

15 500,-

 

PLAVBA OBOUSMĚRNÁ

CENA (KČ)

ORLÍK ZÁMEK - ZVÍKOV HRAD A ZPĚT

9 000,-

ZVÍKOV HRAD - ORLÍK ZÁMEK A ZPĚT

9 500,-

ORLÍK ZÁMEK - PŘEHRADA HRÁZ A ZPĚT

9 000,-

PŘEHRADA HRÁZ - ORLÍK ZÁMEK A ZPĚT

9 500,-

ORLÍK ZÁMEK - TÝN NAD VLTAVOU A ZPĚT

20 000,-

Ceník pro tisk

 

 

Pronájem lodi :

PRONÁJEM LODI

CENA (KČ)

První hodina pronájmu

6 500,-

Druhá hodina pronájmu

3 000,-

Třetí a další hodiny pronájmu

2 000,-

Čekání lodi ( á 1hod)

1 500,-

 

Projížďka - Okolo Zámku Orlík

V červenci a srpnu pravidelně každý den od 11,00 do 16,00 - každých cca 30 min.

Květen, červen a září, pouze sobota a neděle 11.00 do 16,00 - každých cca 30 - 60 min.

PROJÍŽĎKA (excursion round) 25 minut

Okolo Zámku Orlík s vyhlídkou na Žďákovský most CENA

Děti do 15-ti let

50,-

Dospělí

100,-

 

Projížďka - pouze na objednávku (minimálně 20 osob)

PROJÍŽĎKA (excursion round) 45 minut

Orlík zámek - Žďákovský most - Velký vír - Orlík zámek CENA

Děti do 15-ti let

70,-

Dospělí

140,-