AkceOrlík

 

Ceník jízdného 2018                     Jízdní řády 2018                     Pronájem lodi                     Projížďka

 

 

Hlavní plavební trasy

Nabízíme Vám několik tras pravidelné i nepravidelné dopravy

 

ORLÍK - ZVÍKOV
- tato trasa je provozována po celou dobu plavební sezony od dubna do října. Navštívíte Orlík a Zvíkov a máte jedinečnou možnost vidět tyto památky také z vodní hladiny.


ORLÍK - PŘEHRADA ORLÍK
- trasa je v provozu v červenci a srpnu a zajišťuje přepravu z kempů, rekreačních středisek a hotelů, které jsou v krásném prostředí Orlické přehrady.

 

ORLÍK - TÝN NAD VLTAVOU (POUZE NA OBJEDNÁVKU)
- poplujete po Vltavě, Lužnici a Otavě, proplujete plavební komorou na Kořensku a navštívíte ZVÍKOV a ORLÍK. Tento výlet je celodenní.

 

PODOLSKO - ORLÍK (POUZE NA OBJEDNÁVKU)
- tato trasa je určena pro turisty a cykloturisty, kteří chtějí na svých toulkách poznat krásnou přírodu, historické památky a mnoho technicky ojedinělých a zajímavých staveb z trochu jiného pohledu.

 

 

 

Jízdní řád 2018

 

PRAVIDELNÁ DOPRAVA ORLÍK - ZVÍKOV A ZPĚT

 

 

Duben,květen 2018 od 7. 4. do 1. 6. POUZE SOBOTY,NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

14:00

ZVÍKOV (odjezd)

12:00

15:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

14:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:45

16:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

cerven 2018 od 2. 6. do 29. 6. POUZE SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

12:30

15:00

ZVÍKOV (odjezd)

11:30

13:30

16:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

13:15

15:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:15

14:15

17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

HLAVNÍ SEZÓNA od 30. 6. do 2. 9. DENNĚ

 

Popelíky Orlík zámek ÚTERÝ - NEDĚLE
ODJEZD POPELÍKY 08:45 10:00 13:35 16:10 ODJEZD
PŘEHRADA ORLÍK 08:50 10:05 13:40 16:15
TRHOVKY 09:10 10:25 14:00 16:35
PODSKALÍ 09:30 10:45 14:20 16:55
RADAVA 09:40 10:55 14:30 17:00

VELKÝ VÍR

09:50 11:05 14:40 17:10
PŘÍJEZD

ORLÍK ZÁMEK

10:00 11:15 14:50 17:20 PŘÍJEZD

Orlík zámek Popelíky ÚTERÝ - NEDĚLE
ODJEZD ORLÍK ZÁMEK 08:30 11:50 14:45 17:30 ODJEZD
VELKÝ VÍR 08:40 12:00 14:55 17:40
RADAVA 08:50 12:10 15:05 17:50
PODSKALÍ 08:55 12:20 15:15 17:55
TRHOVKY 09:15 12:40 15:35 18:15
PŘEHRADA ORLÍK

09:35 13:00 15:55 18:35
PŘÍJEZD

POPELÍKY

09:40 13:05 16:00 18:40 PŘÍJEZD

 

 

 

Orlík zámek Zvíkov ÚTERÝ - NEDĚLE PONDĚLÍ
ODJEZD ORLÍK ZÁMEK 09:00 10:30 11:45 12:45 15:15 17:25 ODJEZD 10:45 13:15 15:15 ODJEZD
PŘÍJEZD

ZVÍKOV

09:45 11:15 12:30 13:30 16:00 18:10 PŘÍJEZD 11:30 14:00 16:00 PŘÍJEZD

 

Zvíkov Orlík zámek ÚTERÝ - NEDĚLE PONDĚLÍ
ODJEZD ZVÍKOV 10:00 11:30 12:45 13:45 16:15 18:15 ODJEZD 11:45 14:15 16:30 ODJEZD
PŘÍJEZD

ORLÍK ZÁMEK

10:45 12:15 13:30 14:30 17:00 19:00 PŘÍJEZD 12:30 15:00 17:15 PŘÍJEZD

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

 

 

Září od 3. 9. do 30. 9. POUZE SOBOTY, NEDĚLE

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

12:30

15:00

ZVÍKOV (odjezd)

11:30

13:30

16:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

13:15

15:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:15

14:15

17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

 

Říjen od 1. 10. do 28. 10. POUZE SOBOTY,NEDĚLE A SVÁTKY

ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV ODJEZD SMĚR - ORLÍK ZÁMEK

ORLÍK ZÁMEK (odjezd)

10:30

14:00

ZVÍKOV (odjezd)

12:00

15:15

ZVÍKOV (příjezd)

11:15

14:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)

12:45

16:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.

Jízdní řád pro tisk

 

 

 

 

Ceník jízdného 2018

Jízdenky zakoupíte na palubě lodi

Pravidelná lodní doprava
Orlík přehrada - Zvíkov hrad

 

Ceníky pravidelné lodní dopravy
  P
O
P
E
L
Í
K
Y
P
Ř
E
H
R
A
D
A

O
R
L
Í
K
T
R
H
O
V
K
Y
P
O
D
S
K
A
L
Í
R
A
D
A
V
A
V
E
L
K
Ý

V
Í
R
O
R
L
Í
K
-
Z
Á
M
E
K
Z
V
Í
K
O
V
-
H
R
A
D

Z
P
Á
T

E
Č
N
Í

J
Í
Z
D
E
N
K
A

POPELÍKY 20 60 90 100 120 140 240
PŘEHRADA ORLÍK 20 50 80 90 120 140 240
TRHOVKY 60 50 50 80 100 120
PODSKALÍ 90 80 50 20 40 60
RADAVA 100 90 80 20 30 50
VELÝ VÍR 120 120 100 40 30 30
ORLÍK ZÁMEK 140 140 120 60 50 30 140
ZVÍKOV HRAD 140 240
ZPÁT. JÍZDENKA 240 240 240

Ceník pro tisk

 

RODINNÁ JÍZDENKA 2 DOSPĚLÍ + 1 DÍTĚ ..... 500 Kč

Děti 3 – 15 let se přepravují za poloviční jízdné

Psi a jízdní kola se přepravují za poloviční jízdné

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH

Ceny jsou závislé na cenách pohonných hmot
SLEVY NELZE KOMBINOVAT

 

Orlík

 

 

 

Pronájem lodi

PRONÁJEM LODI (lease of streamer) A

CENA (KČ)

Plavba ORLÍK zámek - ZVÍKOV hrad

6 200,-

Plavba ORLÍK zámek - ORLÍK přehrada

6 200,-

Plavba ORLÍK zámek - TÝN nad VLTAVOU

12 000,-

 

PRONÁJEM LODI (lease of streamer) B

CENA (KČ)

První hodina pronájmu

6 200,-

Druhá hodina pronájmu

3 000,-

Třetí a každá další hodina pronájmu

2 000,-

Ceník pro tisk

 

 

Projížďka - Okolo Zámku Orlík

V červenci a srpnu pravidelně každý den. Každých cca 30 min.

Duben, květen, červen, září a říjen pouze sobota a neděle - každých cca 30 - 60 min.

PROJÍŽĎKA (excursion round) 25 minut

Okolo Zámku Orlík s vyhlídkou na Žďákovský most CENA

Děti do 15-ti let

50,-

Dospělí

100,-

 

Projížďka - pouze na objednávku (minimálně 20 osob)

PROJÍŽĎKA (excursion round) 45 minut

Orlík zámek - Žďákovský most - Velký vír - Orlík zámek CENA

Děti do 15-ti let

70,-

Dospělí

130,-

Ceník pro tisk